Reaktivnost látek

Je proces vedoucí ke změně látek, které do reakce vstupují. Zanikají původní a vznikají nové struktury, které naše tělo potřebuje. V přesném objemu, čase a místě vstupují do krevního řečiště v optimálním poměru, aby na sebe vitamíny a minerály působily s maximální efektivitou pro daný účel – zazásobit tělo stavebním materiálem. Metabolický systém tak dostane impuls pro optimální chod – pro výrobu dalších enzymů, hormonů a posílení imunitního systému.