Program Start

3 000
 • 1× Vzdělávací blok
 • 1× MP – FIT KOMPLEX
 • 2× měření složení Vašeho těla přístrojem Inbody
 • 1× Shaker MP – Buď Fit

Program Pro

6 000
 • 1× Vzdělávací blok
 • 2× MP – FIT KOMPLEX
 • 6× měření složení Vašeho těla přístrojem Inbody
 • 1× Shaker MP – Buď Fit

Program DEN

10 000
 • 6 až 8h délka konání akce
 • 2h Odborná přednáška
 • 1h Diskuze s přednášejícím
 • Měření na přístroji Inbody po celou dobu akce